Bramborový kombajn HASSIA SBG-R

Bramborový kombajn HASSIA SBG-R, středový vyorávač, plná hydraulika-natáčecí náprava, oje, násypka hydraulicky sklopná a zvedavá s posuvným dnem.