Agrisem

AGRISEM INTERNATIONAL. Všechny stroje jsou masivní konstrukce předurčené i v našich náročných podmínkách pro dlouhodobé používání, jsou snadno ovladatelné a jednoduché na údržbu. Použité materiály a robustní profily jsou ideální i pro velmi suché, těžké a kamenité půdy. Dosavadní výsledky polních zkoušek a celoplošných polních operací prokázaly překvapivě dobré výsledky také na těžkých jílovitých, skutečně extrémně lepivých půdách. Díky tomu se staly stroje AGRISEM žádanými mezi francouzskými farmáři a pomalu si získávají u našich zemědělců dobrou pozici. Vyjímečnými stroji pro naše pole jsou podrýváky CULTIPLOW a COMBIPLOW, které vás přesvědčí výjimečnými výsledky při jímání přívalových srážek či rozvojem kořenového systému. Stavebnicový systém diskových podmítačů Disc-O-Mulch s jedinečným tvarem slupic, patentovaným uložením disků a mohutným rámem už prokázal své přednosti při práci na utužených strništích s velkým podílem organické hmoty, nadchl své uživatele i při urovnání pozemků před jarním setím.