Mascar

MASCAR - SPECIALISTA NA LISOVÁNÍ A OVÍJENÍ Logo společnosti MASCAR S.p.A. MASCAR je jednou ze společností italské rodiny agrárních průmyslní­ků Maschio. Vyrábí si téměř všechny komponenty strojů sama s až extrém­ním důrazem na kvalitu. Neobává se srovnání s jakýmkoli jiným světovým výrobcem. Ročně vyrábí 700 lisů ve 4 typových řadách. Dále vyrábí ovíječ­ky, stroje na přímé setí a žací stroje. Exportuje přes 80 % produkce do 35 zemí. Je rovněž OEM dodavatelem strojů pro doplnění sortimentu zná­mých výrobců.